Referencer fra Josefine Campbells arbejde

Lars Arnoldsen, Corporate Vice President, Novo Nordisk A/S

Lars Arnoldsen, Corporate Vice President, Novo Nordisk A/S

“Josefines coaching har skabt en ændret adfærd, der oversteg mine forventninger. Resultaterne er nogle gange skabt på tværs af nationalitet og i nogle tilfælde over distance. Jeg værdsætter meget resultaterne af Josefines coaching.”


David Gram, Senior Innovation Director, LEGO Group.

David Gram, Senior Innovation Director, LEGO Group.

”Jeg er meget taknemmelig for det jeg fik, og det har hjulpet mig til mere klarhed omkring de muligheder jeg har, samt hvad jeg egentlig føler for det. Så det har hjulpet mig med at forfølge nogle ting med mere fokus, og sætte andre ned i prioritet.”


Helle Damsgård, Programchef, Ledernes Kompetencecenter

Helle Damsgård, Programchef, Ledernes Kompetencecenter

”Josefine er en dedikeret underviser, som skaber høj intensitet i kursuslokalet. Hun formår at engagere deltagerne og give dem ny viden og praktiske redskaber, så de bliver inspireret til nytænkning og går derfra med et konkret udbytte. Desuden er Josefine en fornøjelse at samarbejde med: Gavmild med sin tid og sit engagement og altid med en positiv og pragmatisk tilgang.”


Kristian Eiberg, Direktør, Relations People

Kristian Eiberg, Direktør, Relations People

“Jeg har som taler på en konference oplevet Josefine som en levende og professionel ordstyrer. Hun havde sat sig grundigt ind i det faglige stof og arrangørens ønsker, og hun kunne derfor binde de forskellige indlæg sammen i et smidigt forløb – til glæde for både arrangør, talere og tilhørere.”


Lena Storm CEO & COO, Amneal Nordic

Lena Storm CEO & COO, Amneal Nordic

”Josefines styrke ligger i hendes mange års erhvervserfaring som leder, specialist og iværksætter, og at hun hurtigt kan stille skarpt på kompleksiteten mellem arbejde og privatliv, og samtidigt kan give specifik rådgivning i forhold til det, at være virksomhedsleder, og have med organisationer at gøre. På den måde får man en skræddersyet sparring”


Claus Skytte, Forfatter og foredragsholder. Tidl. direktør i WeLovePeople

Claus Skytte, Forfatter og foredragsholder. Tidl. direktør i WeLovePeople

“Josefine har holdt et foredrag for vores ledelsesgruppe ( We Love People). Vi fik en god diskussion ud af oplægget. Det var informativt, inspirerende og gav os stof til vores videre udvikling.”


Rasmus Vincentz, Selvstændig Konsulent

Rasmus Vincentz, Selvstændig Konsulent

”Josefine er en talentfuld og empatisk Coach. Hun var specielt god til, at hjælpe mig med at formulere mig omkring udfordringerne i min situation og lægge en plan for hvordan jeg skulle navigere i det. Det var en stor fordel for mig at få den sparring. Jeg giver Josefine mine varmeste anbefalinger.”


Mette Lise Jensen, Kontorchef, Miljøstyrelsen.

Kristian Dammand Nielsen, Afdelingschef, FORCE Technology

”Som facilitator ved Miljøministeriets konference om cradle-to-cradle, skabte Josefine Campbell en god atmosfære, der gav plads til involvering og engagement fra deltagernes side. Hun var professionel og velinformeret. På grund af sin viden kunne hun styre debatten således, at den kom til at dække de mest relevante områder og centrale emner.”


Kristian Dammand Nielsen, Afdelingschef, FORCE Technology

Kristian Dammand Nielsen, Afdelingschef, FORCE Technology

”Jeg har i starten af 2013 hyret Josefine Campbell til at være facilitator for Miljøministeriets konference om affaldsforebyggelse og genanvendelse i tekstilbranchen. Vi havde brug for en person, som både kunne skabe et kreativt rum for idéudvikling og samtidig sørge for, at et tætpakket program blev gennemført efter planen med mange engagerede deltagere og oplægsholdere. Det var Josefine Campbell den helt rigtige til at kunne sørge for, og vi fik en god konference og et meget fint resultat.”


Reference fra Thorbjorg, Author and Speaker

Thorbjorg, Author and Speaker

”Josefine does not only come up with the good ideas. She has this great imagination and visualization talent called creativity, which is one of her top 5 forces btw, and then she makes it happen. Another one is, that she laughs a lot. My work with Josefine has been, and still is, based on a good plan, enthusiasm, thrust and “arbejdsglæde” wich is a danish word expressing the joy of work. Yes, we actually have a word for that in Scandinavia. And that is what you get working with Josefine. Enjoying the process on the way to success. That´s what I´m doing.”


Claus Steen Madsen, Direktør for Teknik, Udvikling og Kultur i Kalundborg Kommune 2009

Claus Steen Madsen, Direktør for Teknik, Udvikling og Kultur i Kalundborg Kommune

”Josefine Campbell har med sikker hånd bidraget til udviklingen af en strategi for Symbiosen i Kalundborg. Grebet handlede om en godt tilrettelagt proces for inddragelse af relevante interessenter, hvis forskellige tilgange blev sat i godt og kreativt i spil. Josefine Campbell var med til at flytte Kalundborg symbiosen fra at være engineering, til at være et politisk projekt med fokus på bundlinje og produktionsvilkår – Symbiose som værktøj til erhvervsudvikling og tiltrækning af virksomheder blev sat på den nationale politiske dagsorden.

Samme tilgang blev anvendt i forhold til Kalundborg Havn – i forbindelse med udvikling af et bæredygtighedskoncept for Danmarks tredjestørste industrihavn, med betydelige anløb af krydstogtskibe.

Interessentforståelsen og dynamikken i konceptudviklingsprocessen er kendetegnende for Josefine Campbell.”


Kenneth, Head of Group FP&A at Carlsberg Group.

Kenneth, Head of Group FP&A at Carlsberg Group

“Josefine fik mig til at se at vi alle er unikke, så du kan ikke blive en fantastisk leder ved blot at studere teori og business cases. Igennem et forløb med selvrefleksion kan man skabe den perfekte ledelsesmodel for sig selv – og det kan man drage glæde af hele livet. Jeg havde ikke forestillet mig at ledelsesudvikling kunne være så interessant, førend jeg mødte Josefine.”