Kategori

Ledelsesudvikling

Kategori
Ledelse handler fundamentalt om relationer imellem mennesker. Derfor er der sjældent ét rigtigt eller forkert svar på et ledelsesspørgsmål. Med en god leder kan medarbejderne være endnu bedre end de er alene. De skaber bedre resultater, mere værdi og har mere mental energi af deres arbejde. Her finder du inspiration til ledelsesudvikling, der giver energi og skaber resultater.

Ledelse i tider med usikkerhed og uforudsigelighed (Del 1 – identificer det rigtige problem)

Corona udfordrer ledere verden over. Lige nu ved vi ikke, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Er du agil som leder? Der er forskel på hvad, hvad der er god ledelse i rolige og sikre tider sammenlignet med ledelse i tider, der er usikre og i hastig forandring. Som executive coach, holder jeg mange foredrag om agil ledelse og coacher ledere i multinationale virksomheder, som Novo og Carlsberg i at være mere agile. Derfor vil jeg i denne artikel give dig indsigt i forskellen på adaptiv og tekniske problemer, fordi det ofte allerede er ved diagnosticeringen af problemstillingen, at man kan gå forkert i byen som leder, hvis man ikke er agil. Specielt, når der er usikkerhed omkring, i hvilken retning markedet og verdenen som sådan vil gå.

Jeg arbejder med meget kompetente mennesker gennem mit virke. Og de mennesker, som jeg coacher, er ledere i multinationale organisationer. Langt de fleste af disse ledere har meget høj faglighed, og det jeg kalder tekniske kompetencer. Det er netop det, der har gjort dem succesfulde og sikret dem den lederposition, de har i dag. Noget, der er repræsentativt for de fleste i denne gruppe af ledere.  

Vil du hellere læse artiklen på engelsk? Så kan du finde den her

Vi har et stort fokus på at lukke hullerne 

For mange ledere er minimering af risici og usikkerhed en vigtig del eller selve kernen i ledelse. Nogle gange bliver løsningen at hyre konsulenter, der kommer med en detaljeret step by step proces, som har det formål at lukke hullerne. Men til stor frustration virker det ikke altid – særligt ikke i denne tid. For ingen ved med sikkerhed, hvor tingene bærer hen i disse tider, og derfor kan det blive temmelig fejlslået at tage en teknisk tilgang til en udfordring, som rent faktisk er adaptiv.  Nogle gange er løsningen ikke at lukke hullerne, men at kigge dybt ned i dem sammen med sine medarbejdere. 

Så er din udfordring teknisk eller adaptiv? 

Der er forskel på en adaptiv og en teknisk udfordring. Derfor er det meget vigtigt at kunne skelne og forstå, hvordan de adskiller sig fra hinanden, så udfordringen kan blive løst, og forandringen kan ske. Her byder Ron Heifetz and Marty Linsky, forskere på Harvard University, ind med meget nyttig viden. De har identificeret to typer af udfordringer, når der skal ske forandringer. Disse er: adaptive og tekniske udfordringer.  

Adapativ eller teknisk udfordring
Der er forskel på adaptive og tekniske udfordringer. Det er meget vigtigt at forstå, hvordan de adskiller sig fra hinanden for at kunne lede på usikker grund, være agil, og dermed løse udfordringerne, så forandringen sker.

Kort sagt, en teknisk udfordring defineres som, at den kan løses ved en kendt process, hvorimod en adaptiv udfordring kræver udforskning og ny læring. Man kan skelne mellem udfordringer ved at stille sig selv spørgsmålet: “Står problem definitionen, løsningen og planen for implementeringen klart?” Hvis ja – så kan det være en teknisk udfordring. I modsætning til den adaptive udfordring. De opstår ofte, når der er skred eller usikkerhed i omgivelserne. Det kan være, når der er forandringer i markederne, når der er force major, sådan som vi oplever med Corona, eller når man er ved at blive disrupted. Her må der bruges tid på at udforske, hvad problemstillingen egentligt er. Prøve sig frem med nye løsninger og involvere de medarbejdere, der i praksis er tæt på problemstillingen i at løse den. Det kan kræve, at nogle skal arbejde uden for deres komfort zone – for både proces og indhold vil være nyt og uprøvet.  

De fleste af vores daglige udfordringer er en kombination af at være tekniske og adaptive. Derfor skal man huske, at det kun at tage en teknisk tilgang til et problem, ikke altid vil løse dine problemer. Måske har du allerede opdaget, at de samme udfordringer bliver ved med at komme igen. Det kunne jo være, at det ville ændre sig, hvis du er agil og prøver den adaptive tilgang af på problemstillingen. Hvad tror du, der kunne komme ud af det? Hvad er det værste, der kunne ske ved at prøve?  

Den adaptive tilgang – agil ledelse

Det at påtage sig den adaptive tilgang kræver ny læring og eksperimentering. Det kræver også, at handlingen skal ske i organisationen i stedet for at have en ekstern udbyder, der løser problemet. Her kræver det af lederen, at de kan udfordre og empower de mennesker i organisationen, som er tættest på problemet, så de kan udforske nye veje mod en løsning. De skal udvikle nye kompetencer og nye måder at opfatte og se problemet på. Det kan endda også betyde, at de skal udvikle nye mentale modeller. Se med her, hvor jeg forklarer om den adaptive tilgang.

Udfordring nr 1 – et agilt mindset.

Måden vi ser verdenen på, er gennem vores mentale modeller. Vi har alle unikke mentale modeller. Det er, hvad jeg kalder: programmeringen af din hjerne.  

Det sværeste er ikke at lære nye kompetencer og måder at se ting på, men det at aflære det, der plejede at være det rigtige at gøre. 

Prøv at forestille dig, at din hjerne er en computer – at du er født med en hard drive. Igennem hele din opvækst lærer du om verden. I begyndelsen er du udforskende og legesyg indtil du lærer, hvad der er rigtigt og forkert. Dette bliver dit første sæt af programmer. Men det slutter ikke med barndommen. Alle dine erfaringer, og særligt dit første vigtige job som leder, former, hvordan du løser udfordringer, og hvordan du er som leder. Disse erfaringer bliver til nye programmer. I den kontekst, hvor disse programmer blev lagret, gav de i allerhøjeste grad mening og de var sikkert det bedste at gøre. Men nu hvor konteksten har forandret sig, og du kører på autopilot, bliver spørgsmålet: “Er det, det rigtige program og tilgang, som du fører? Det sværeste er ikke at lære nye kompetencer og måder at se ting på, men det at aflære det, der plejede at være det rigtige at gøre. Hvad er den første af dine sandhed’er, som du kunne opgive for at kunne se verdenen på en ny måde og blive en endnu bedre ledere i disse tider med så stor usikkerhed?

Hvis du gerne vil følge med, når jeg skriver nye artikler, eller have invitationer til relevante events, så skriv dig på min mailliste her. Du er også meget velkommen til at skrive mig en mail på hello@josefinecampbell.com

De næste artikler kommer til at bygge på denne. Jeg vil blandt andet skrive mere om forskellen på at lede i tider med stabilitet og tider med uforudsigelighed og usikkerhed.

Læs om Josefine Campbell foredrag om agil ledelse her. 

Bliv agil med en kampklar hjerne

Mere agilitet er svaret på flere af de udfordringer, som mange ledere møder i en hverdag med forandringer, innovation, ny teknologi og stress. Du kan lede mere agilt, men hvis du ikke også øger din individuelle agilitet, er det svært for din organisation for alvor at blive agil og / eller innovere.

Der er sådan set ikke noget nyt i agil ledelse. Igennem flere årtier har forskere (Weick (1976), Mintzberg (1985),  Hamel (2006) ) diskuteret nye og mere fleksible organisationsformer. Det nye er at agil ledelse også kræver at du som leder er agil.

Du kan også læse den engelske version af artiklen her.

Du har måske mødt en leder, der – for at minimere risici – har lukket ned for et ellers succesfuldt projekt. Ganske enkelt, fordi der har været for mange ubekendte faktorer, og det har været for svært at forudsige og kontrollere udfaldet. Måske har du selv gjort det.

Det er det helt rigtige at gøre i et stabilt miljø, hvor man kan forudse kundernes adfærd mere end 18 måneder frem, hvor man ikke er i fare for at blive disruptet, hvor man ikke er truet af stress eller ny teknologi, og hvor succeser bliver skabt ved at gøre det samme, som man plejer. Men når omgivelserne er konstant foranderlige og uforudsigelig, er der brug for mere agil ledelse.

Mod til at lede

Hvad er god ledelse? Ledelse handler om mange ting. Blandt andet om at kunne sætte retning, at give andre plads til at performe og være den bedste version af dem selv, at få folk til at følge dig og at kunne regulere dine egne følelser.

På ‘Mod til at lede’- eventen, som var arrangeret af Heartbeats i samarbejde med Lederne og Mercedes Benz, gav Le Gammeltoft, Sine Bosse og jeg inspiration samt gode råd til de 60 ledere og ledelsesaspiranter, som var med. Interessant nok havde både Le Gammeltoft, Stine Bosse og jeg selv valgt at lægge vægt på det samme budskab. Vi havde alle tre forskellige historier og taktikker til, hvordan vi praktiserer disse værdier. Stine og Le ville måske også have formuleret denne artikel anerledes end jeg. Men hovedbudskabet stod klart.

Et vigtigt aspekt i god ledelse er, at du kan lytte til dig selv og regulere dine følelser. Uden det vil du ikke kunne høre og se andre – og så kan du ikke lede dem optimalt.

God ledelse

Et vigtigt aspekt i god ledelse er, at du kan lytte til dig selv og regulere dine følelser. Foruden det vil du ikke kunne høre og se andre, og så kan du ikke lede optimalt.

Blandt det publikum der var mødt op, var der mange, der faktisk kunne identificere sig med denne evne. De er måske bedre klædt på til at være ledere, end de umiddelbart selv tænker, og det ville jeg gerne gøre tydeligt for dem. Det giver mere mod til at lede. Ofte er selvtillid afgørende for, at vi kan være overbevisende som ledere. Den mest autentiske måde at styrke din selvtillid på er, at bygge videre på dét du allerede er god til.

Der eksisterer et misfortolket billede af at en stærk leder, som en der blot er god til at stille sig op på en ølkasse og sælge egne budskaber, og ikke nødtvendigvis lytter til andre. Det er også vigtigt, at kunne stille sig frem og vise retning som leder, men når vi ser på, hvad videnskaben dokumenterer som nogle af de vigtigste ledelsesegenskaber, er det;

  • at kunne læse andre, så man forstår hvad der virkelig sker blandt de mennesker man leder, og hvad der motiverer dem
  • at kunne regulere sine egne følelser, så man eksempelvis ikke bliver aggressiv overfor andre
  • at kunne mærke sig selv og have nogle strategier for hvordan man håndterer pres, så man kan levere en stabil indsats uden at gå ned med stress.

Du bliver en stærkere og mere modig leder ved, at stå ved dig selv. Det gør du ved at lytte godt efter, mærke godt efter og øve dig i hvilke strategier, der virker for dig og for dine omgivelser. Ingen af os var fantastiske ledere fra starten i vores første lederjob. Vi er helt sikkert også modigere i dag, end vi var, da vi startede ud – og vi øver os løbende på at gøre det endnu bedre.

Du bliver en stærkere og mere modig leder ved, at stå ved dig selv. Det gør du ved at lytte godt efter, mærke godt efter og øve dig i hvilke strategier, der virker for dig og dine omgivelser.

Jeg holder foredrag, coacher, rådgiver og underviser. Min vision er, at organisationer skaber langsigtet værdi, at alle ledere har et klart sind – og du vågner op med energi hver morgen.

Hvis du gerne vil opdateres, når jeg poster nye artikler og videoer, så skriv dig op på min mailingliste her. Din mail deles ikke med nogen, og det har fordele at være på listen. Blandt andet vil du modtage invitationer til events i Leaders Salon hvor du får ny inspiration i refleksion med andre ledere.

Årets leder 2017 – ydmyg og sværvægter i digital organisation.

Ydmyghed er en egenskab, der ikke alene klæder en leder, men det skaber også stærkere ledelse. Ydmyghed er nødvendigt i en digital organisation, og skaber konkrete resultater i selv samme organisation. Årets Leder 2017 er et pragteksemplar og ligeledes en inspiration for andre ledere. Prisen gik til Niels Buus, som for mig ikke blot kan karakteriseres som en ydmyg leder, men også en digital sværvægter i organisation.

7 ting du gøre for at tage bedre beslutninger og minimere bias

Mange lederes beslutninger er styret af bias. Der findes ca. 200 forskellige former for bias. En bias er egentlig en beslutningsfejl. Det er en automatisk og ubevidst mekanisme i din måde at tage beslutninger på. Vi har alle et forskelligt niveau af bias, og de er også kontekst afhængige. Så på når du dribler med bolden på sportsbanen kan det være en slags bias, der påvirker dine beslutninger, og i salgsmøder har du nogle andre bias, som påvirker dine valg.

Dilemma i digital ledelse. Fokus vs. team-ånd

Fokus vs. team-ånd

Dilemma: En leder i et globalt virtuelt team sætter stor pris på at chatte med hendes team om løst og fast – privat og professionelt. Alt i en stor pærevælling. Hun gør det for, at de skal føle sig som et team – på tværs af distancen. Hendes medarbejdere føler sig nødsaget til at deltage, selvom det er svært for dem at lave noget konkret arbejde imens. Fordi der midt i en historie om hendes nye hus, kommer en vigtig besked i forhold til deres arbejde. Så hvis man ikke er med i hyggechatten, får man ikke afgørende professionel information.

Ligesom i andre globale tech-organisationer, er der nok at lave for medarbejderne. De har faktisk svært ved at følge med. Når de skal chatte, kan de ikke fokusere og koncentrere sig om arbejdsopgaver.

Fokus er en mental tilstand

De tager ca. 20 min for hjernen at blive fokuseret og komme i dyb koncentration. Det betyder, at man skal bruge 20 min mere på at komme i samme fokuserede tilstand, når man bliver afbrudt af en chat, en mail notifikation, en kollega eller en SMS. Desuden bruger det mentalt energi at blive afbrudt. Mentalt energi er ikke en udtømmelig ressource. Ifølge forskning fra Cambridge Universitet bruger din hjerne  ca. 20% af vores samlede daglige energiforbrug. 

Digital team-ånd

Distanceledelse er en ledelsesdisciplin, der sætter mange ledere på prøve, fordi der er mindre plads til den løse hyggesnak på et conference call eller en mail. Fordi det er hyggesnakken som binder folk sammen. Når vi ikke er sammen fysisk, mister vi også mange signaler fra hinanden. For ca. 90% af det vi siger, siger vi med kroppen. Lederen i et dilemma.

Digital ledelse

Digitalisering af vores arbejdsprocesser er en vej til øget produktivitet – men hvis vi ikke bruger vores værktøj rigtigt, falder vidensmedarbejdernes effektivitet. Menneskers evne til at koncentrere sig er faldende – blandt andet på grund af teknologiske forstyrrelser.

Flere og flere teams vil skulle arbejde sammen virtuelt, globalt, som dette team gør. Hvordan balancerer man som leder hyggechat og arbejdsro?

 

Jeg holder foredrag, coacher, rådgiver og underviser. Min vision er, at organisationer skaber langsigtet værdi, at alle ledere har et klart sind – og du vågner op med energi hver morgen.

Hvis du gerne vil opdateres, når jeg poster nye artikler og videoer, så skriv dig op på min mailingliste her. Din mail deles ikke med nogen, og det har fordele at være på listen.

Hvad er en god leder, og hvordan udøver man god ledelse?

Denne artikel handler om, hvad god ledelse er og hvordan man er en god leder. Det er en introduktion, som er lavet med nye ledere i tankerne. Det er en basic intro til god ledelse. Men der er jo mange bud på hvad god ledelse er, hvad er dit?

Det er desværre helt normalt at blive leder uden nogen nærmere introduktionen til ledelseshåndværker. Så for mange, nye ledere er det en kæmpe udfordring at blive leder. Ledelse er heller ikke noget, man bare kan læse sig til. Ledelse er ikke noget, man blot er født til. Det er noget man skal lære og konstant øve sig på.

En introduktion og nogle gode råd, kan nogen gange være en stor hjælp. Så her er et bud på god ledelses fra os.

EXECUTIVE COACHING FOR FREMTIDENS OG NUTIDENS LEDERE

Jeg har en naturlig, medfødt evne til at se potentialet i mennesker og virksomheder. På en måde er vi alle uslebne diamanter, som med de rigtige værktøj kan slibes til at blive skarpere og skarpere.  

Ledelsescoaching i internationale rammer

I den coaching, undervisning og foredrag, som jeg tilbyder, arbejdes der inden for trekanten, med forretningsmæssig, personlig og ledelses udvikling. Fordi de tre ting hænger nøje sammen. 

Strategi, ledelse og lederens personlige styrker og udfordringer hænger i høj grad sammen. Derfor er ledelsescoaching effektivt til at skabe resultater i virksomheden.

Jeg coacher mest på Director niveau og op, for store globale virksomheder, såsom Novo Nordisk og Carlsberg, og har interkulturelle kompetencer til at coache hvilken som helst nationalitet i en given kultur.

Jeg er meget taknemmelig for det jeg fik, og det har hjulpet mig til mere klarhed omkring de muligheder jeg har, samt hvad jeg egentlig føler for det. Så det har hjulpet mig med at forfølge nogle ting med mere fokus, og sætte andre ned i prioritet.

David Gram, Senior Innovation Director, LEGO Group

Læs flere referencer her. 

Som ledelsescoach arbejder Josefine Campbell med at bygge på de styrker, du allerede har. Efter en session skulle du gerne have det godt, være mere klar i hovedet, og klædt på til at håndtere de udfordringer, du står over for som leder. Josefine Campbell praktiserer en kombination af pragmatisk coaching og rådgivning kombineret med mentaltræning og strategisk tænkning.

Sessionen bliver altid tilpasset til dig, dit arbejde og de udfordringer, du står overfor. Du sætter agendaen, og vi taler derfor om det, der er dig på sinde. Josefine Campbell støtter og udfordrer dig i et trygt og fortroligt rum.

Executive Coaching Tilgang

  • Udgangspunkt i de udfordringer du har.
  • Praktisk tilgang til coaching så der hurtigt kan komme nogle reelle resultater, og du kan få et udbytte af coachingen.
  • Den internationale coaching forenings (ICF) etiske standarter følges. 
  • Coaching med ekspertise indenfor innovation, ledelse, forretningsudvikling, vækst, balance og stress. Derfor får ikke alene coaching, men også ekspertise og rådgivning.
  • Coaching tilbydes  både online og offline, så vi behøver ikke at være i samme by for at arbejde sammen.

App’en Spire: track din mentale tilstand og øg fokus

Du sidder og arbejder. Tiden flyver og pludseligt opdager du, at du er sulten. Du har faktisk helt glemt at spise. Sådan er det også nogle gange med din vejrtrækning. Du glemmer at trække vejret ordentligt. Der kan være ting der får din vejrtræning til at blive anspændt. En anspændt leder, er ikke en god leder. Det er vigtigt at være opmærksom på at tage dybe vejrtrækninger, som giver oxygen til hjernen og får dine muskler til at slappe af. Det hjælper denne lille gadget fra Spire mig til at huske.