Author

Josefine Campbell

Browsing

Håndter usikkerhed og uforudsigelighed på arbejdet

I disse tider er der mange, der oplever at føle uro, stress eller angst på grund af usikkerhed i omverdenen og om hvad fremtiden vil bringe. Derfor vil du som leder højst sandsynligt være nødt til at håndtere reaktioner på usikkerhed i en eller anden grad – om det er hos dig selv eller andre. I mit arbejde som executive coach, har jeg samtaler med kompetente og stærke ledere fra hele verden om deres udfordringer, problemer og målsætninger i deres arbejde eller i livet generelt. I disse tider med usikkerhed er der særligt et tema, som går igen og det er, hvordan man som leder håndterer usikkerhed, uforudsigelighed, stress og angst hos sig selv og andre. Et andet aspekt i den samtale er, hvordan man bevarer den personlige agilitet når den naturlige reaktion  hos mange er at søge stabilitet og sikkerhed. Mine klienter er direktører i multinationale organisationer, og nogle af dem er nervøse og ængstelige ikke kun i forhold til dem selv, men for deres familier, virksomheden og nation. Faktisk, er de fleste af dem rigtig godt stillet selv, men de bekymrer sig for alle dem, der er omkring dem. 

Vil du hellere læse artiklen på engelsk? Så kan du gøre det her.

Normalt er det den virksomhed, som mine klienter er ansat i, der betaler deres sessioner. Men ikke alle har den mulighed, så i denne artikel vil jeg gerne give min viden gratis ud til et lidt bredere publikum. Jeg synes, det er vigtigt i disse tider at bidrage, der hvor man kan, især fordi jeg oplever, at mange mennesker er udfordret i at håndtere usikkerheden i denne Coronatid. For det er fuldstændig umuligt at forudsige fremtiden, og hvad denne krisetid kommer til at betyde. Derfor vil du i artiklen få indsigt i tre måder, som du kan bruge til at håndtere usikkerheden med.  At være en leder, der har angst eller det at skulle håndtere angst som leder, kan føles som en meget ensom affære. Hvis det er din situation, kan jeg heldigvis fortælle dig, at du er ikke alene.  

Ledelse i tider med usikkerhed og uforudsigelighed (Del 1 – identificer det rigtige problem)

Corona udfordrer ledere verden over. Lige nu ved vi ikke, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Er du agil som leder? Der er forskel på hvad, hvad der er god ledelse i rolige og sikre tider sammenlignet med ledelse i tider, der er usikre og i hastig forandring. Som executive coach, holder jeg mange foredrag om agil ledelse og coacher ledere i multinationale virksomheder, som Novo og Carlsberg i at være mere agile. Derfor vil jeg i denne artikel give dig indsigt i forskellen på adaptiv og tekniske problemer, fordi det ofte allerede er ved diagnosticeringen af problemstillingen, at man kan gå forkert i byen som leder, hvis man ikke er agil. Specielt, når der er usikkerhed omkring, i hvilken retning markedet og verdenen som sådan vil gå.

Jeg arbejder med meget kompetente mennesker gennem mit virke. Og de mennesker, som jeg coacher, er ledere i multinationale organisationer. Langt de fleste af disse ledere har meget høj faglighed, og det jeg kalder tekniske kompetencer. Det er netop det, der har gjort dem succesfulde og sikret dem den lederposition, de har i dag. Noget, der er repræsentativt for de fleste i denne gruppe af ledere.  

Vil du hellere læse artiklen på engelsk? Så kan du finde den her

Vi har et stort fokus på at lukke hullerne 

For mange ledere er minimering af risici og usikkerhed en vigtig del eller selve kernen i ledelse. Nogle gange bliver løsningen at hyre konsulenter, der kommer med en detaljeret step by step proces, som har det formål at lukke hullerne. Men til stor frustration virker det ikke altid – særligt ikke i denne tid. For ingen ved med sikkerhed, hvor tingene bærer hen i disse tider, og derfor kan det blive temmelig fejlslået at tage en teknisk tilgang til en udfordring, som rent faktisk er adaptiv.  Nogle gange er løsningen ikke at lukke hullerne, men at kigge dybt ned i dem sammen med sine medarbejdere. 

Så er din udfordring teknisk eller adaptiv? 

Der er forskel på en adaptiv og en teknisk udfordring. Derfor er det meget vigtigt at kunne skelne og forstå, hvordan de adskiller sig fra hinanden, så udfordringen kan blive løst, og forandringen kan ske. Her byder Ron Heifetz and Marty Linsky, forskere på Harvard University, ind med meget nyttig viden. De har identificeret to typer af udfordringer, når der skal ske forandringer. Disse er: adaptive og tekniske udfordringer.  

Adapativ eller teknisk udfordring
Der er forskel på adaptive og tekniske udfordringer. Det er meget vigtigt at forstå, hvordan de adskiller sig fra hinanden for at kunne lede på usikker grund, være agil, og dermed løse udfordringerne, så forandringen sker.

Kort sagt, en teknisk udfordring defineres som, at den kan løses ved en kendt process, hvorimod en adaptiv udfordring kræver udforskning og ny læring. Man kan skelne mellem udfordringer ved at stille sig selv spørgsmålet: “Står problem definitionen, løsningen og planen for implementeringen klart?” Hvis ja – så kan det være en teknisk udfordring. I modsætning til den adaptive udfordring. De opstår ofte, når der er skred eller usikkerhed i omgivelserne. Det kan være, når der er forandringer i markederne, når der er force major, sådan som vi oplever med Corona, eller når man er ved at blive disrupted. Her må der bruges tid på at udforske, hvad problemstillingen egentligt er. Prøve sig frem med nye løsninger og involvere de medarbejdere, der i praksis er tæt på problemstillingen i at løse den. Det kan kræve, at nogle skal arbejde uden for deres komfort zone – for både proces og indhold vil være nyt og uprøvet.  

De fleste af vores daglige udfordringer er en kombination af at være tekniske og adaptive. Derfor skal man huske, at det kun at tage en teknisk tilgang til et problem, ikke altid vil løse dine problemer. Måske har du allerede opdaget, at de samme udfordringer bliver ved med at komme igen. Det kunne jo være, at det ville ændre sig, hvis du er agil og prøver den adaptive tilgang af på problemstillingen. Hvad tror du, der kunne komme ud af det? Hvad er det værste, der kunne ske ved at prøve?  

Den adaptive tilgang – agil ledelse

Det at påtage sig den adaptive tilgang kræver ny læring og eksperimentering. Det kræver også, at handlingen skal ske i organisationen i stedet for at have en ekstern udbyder, der løser problemet. Her kræver det af lederen, at de kan udfordre og empower de mennesker i organisationen, som er tættest på problemet, så de kan udforske nye veje mod en løsning. De skal udvikle nye kompetencer og nye måder at opfatte og se problemet på. Det kan endda også betyde, at de skal udvikle nye mentale modeller. Se med her, hvor jeg forklarer om den adaptive tilgang.

Udfordring nr 1 – et agilt mindset.

Måden vi ser verdenen på, er gennem vores mentale modeller. Vi har alle unikke mentale modeller. Det er, hvad jeg kalder: programmeringen af din hjerne.  

Det sværeste er ikke at lære nye kompetencer og måder at se ting på, men det at aflære det, der plejede at være det rigtige at gøre. 

Prøv at forestille dig, at din hjerne er en computer – at du er født med en hard drive. Igennem hele din opvækst lærer du om verden. I begyndelsen er du udforskende og legesyg indtil du lærer, hvad der er rigtigt og forkert. Dette bliver dit første sæt af programmer. Men det slutter ikke med barndommen. Alle dine erfaringer, og særligt dit første vigtige job som leder, former, hvordan du løser udfordringer, og hvordan du er som leder. Disse erfaringer bliver til nye programmer. I den kontekst, hvor disse programmer blev lagret, gav de i allerhøjeste grad mening og de var sikkert det bedste at gøre. Men nu hvor konteksten har forandret sig, og du kører på autopilot, bliver spørgsmålet: “Er det, det rigtige program og tilgang, som du fører? Det sværeste er ikke at lære nye kompetencer og måder at se ting på, men det at aflære det, der plejede at være det rigtige at gøre. Hvad er den første af dine sandhed’er, som du kunne opgive for at kunne se verdenen på en ny måde og blive en endnu bedre ledere i disse tider med så stor usikkerhed?

Hvis du gerne vil følge med, når jeg skriver nye artikler, eller have invitationer til relevante events, så skriv dig på min mailliste her. Du er også meget velkommen til at skrive mig en mail på hello@josefinecampbell.com

De næste artikler kommer til at bygge på denne. Jeg vil blandt andet skrive mere om forskellen på at lede i tider med stabilitet og tider med uforudsigelighed og usikkerhed.

Læs om Josefine Campbell foredrag om agil ledelse her. 

Bliv agil med en kampklar hjerne

Mere agilitet er svaret på flere af de udfordringer, som mange ledere møder i en hverdag med forandringer, innovation, ny teknologi og stress. Du kan lede mere agilt, men hvis du ikke også øger din individuelle agilitet, er det svært for din organisation for alvor at blive agil og / eller innovere.

Der er sådan set ikke noget nyt i agil ledelse. Igennem flere årtier har forskere (Weick (1976), Mintzberg (1985),  Hamel (2006) ) diskuteret nye og mere fleksible organisationsformer. Det nye er at agil ledelse også kræver at du som leder er agil.

Du kan også læse den engelske version af artiklen her.

Du har måske mødt en leder, der – for at minimere risici – har lukket ned for et ellers succesfuldt projekt. Ganske enkelt, fordi der har været for mange ubekendte faktorer, og det har været for svært at forudsige og kontrollere udfaldet. Måske har du selv gjort det.

Det er det helt rigtige at gøre i et stabilt miljø, hvor man kan forudse kundernes adfærd mere end 18 måneder frem, hvor man ikke er i fare for at blive disruptet, hvor man ikke er truet af stress eller ny teknologi, og hvor succeser bliver skabt ved at gøre det samme, som man plejer. Men når omgivelserne er konstant foranderlige og uforudsigelig, er der brug for mere agil ledelse.

Min erfaring som gravid karrierekvinde

Billedet her er fra min sidste graviditet, hvor jeg højgravid deltog i et panel, sammen med en højgravid Astrid Krag. Nu er jeg gravid igen.  I dag er det 8. marts.  Derfor vil jeg gerne byde ind med mit personlige lavpraktiske perspektiv som gravid karrierekvinde med egen virksomhed. Andre kvinder spørger ofte, hvordan jeg bærer mig ad. Mit korte svar er, at jeg ikke gør det ikke alene. Jeg er heldig at have nogle fantastiske kunder og mennesker omkring mig, der hjælper mig. Allervigtigst er jeg god til at passe på mig selv både ved at give mig selv omsorg og ved at melde klart ud, hvordan jeg har det. På den måde kan alle være lige så hensynfulde, som de fleste gerne vil være. Når det er på plads, kan jeg levere ligeså godt som, når jeg ikke er gravid.

Når det så er godt har jeg også haft nogle dårlige og diskriminerende oplevelser. Sjovt nok er det nogle gange, der hvor man venter det mindst, at der er mest forståelse, og der hvor man forventer mest solidaritet, at man bliver dømt. Så du kan ikke forudse eller drømme om, hvem der dømmer dig ude eller inde. Du må bare prøve dig frem.

Gravid. Dømt ude eller ej?

For nogle få måneder siden skulle jeg mødes med den nye Global VP of finance for en af Danmarks største virksomheder for at tale om udvikling af nogle ledere. Han er en shooting star, og jeg glædede mig meget til mødet. Jeg var også nervøs, for jeg er gravid, og jeg frygtede, at jeg ville blive valgt fra af den årsag.

Efter en god snak spurgte han mig om der var noget, han havde glemt at spørge mig om. Jeg løftede op i min blaser-jakke, så den lille bobbelmave kom til syne, og jeg sagde, at jeg synes at han skulle vide, at jeg var gravid, selvom det ikke ændrede mine kompetencer som Exec. Coach.

Tillykke, jeg har selv fire børn. Det var da det dejligste svarede han. Vi fik talt igennem, hvordan opgaven kunne løses under hensynstagen til baby, barsel og resultater af processen. Skønt! Jeg var inde – og nu glædede jeg mig endnu mere til samarbejdet. Sikken en rummelig og kompetent leder. Det er ikke noget under, at han er en shooting star med den indsigt.

Der er forskel på kønnet

Hvis du spørger mig, er der forskel på køn. Kvinder er i hvert fald de eneste, der har glæden af at opleve en graviditet på egen krop. Men vi er også dem, der skal bøvle med fordomme og diskrimination, når vi er gravide. Men bare fordi mændene ikke selv kan blive gravide, betyder det ikke, at de ikke kan forstå os. Jeg har nærmest oplevet mere forståelse fra fædre end fra mødre. Måske er det fordi, nogle af os glemmer, at vi ikke er ens. Der er forskellige måder at være gravid på, ligesom der er forskellige måder at på barsel på. Vi har ikke alle samme ønsker og behov på samme tidspunkter af vores liv. Vi oplever heller ikke samme fysiske reaktioner. Jeg har f.eks ingen gener og næsten ingen kvalme. Det er først nu, da jeg er 7,5 mdr henne, at jeg føler mig lidt besværet, selvom jeg var træt i starten. Det miljø du arbejder i har også stor indflydelse på vores graviditet. Med egen virksomhed kan jeg selv skrue op og ned for tempo og mængden af arbejde. Det kan være svært, når man er del af en større organisation – og det er her at indsigtsfulde og hensynsfylde ledere er nødvendige. De steder hvor lederne kan hjælpe den gravide med at blive aflastet, kan de bedre blive i loopet sammenlignet med de steder, hvor de hensynsløst bliver pressede.

Fem principer til en god graviditet på arbejdet

Under sidste barsel havde jeg planlægt ikke at arbejde, og i denne barsel vil jeg arbejde. Jeg så glad for mit arbejde, og det er af en karrakter der gør, at jeg godt kan arbejde lidt under barsel. Her er hvad jeg har valgt at gøre .

  1. Jeg melder kort og klart ud, hvordan jeg har det, og hvad jeg mener, der kan forventes af mig, mens jeg er højgravid og under barsel. Når jeg fortæller, hvordan jeg har det, er det nemmere for andre at forholde sig til mig. De får ikke en lang smøre. Blot lidt info.
  2. Jeg lytter til min krop, min baby i maven og jeg siger fra overfor stress. Stress påvirker nemlig fosterets hjerne og nervesystem, som du kan læse i min artikel her. Intet job er værd at stresse over, når man er gravid, hvis du spørger mig.
  3. Jeg går år seng kl. 20.00, og jeg spiser sundt, så min krop får det den skal bruge. Det er helt klart, at man som gravid skal bruge meget energi på noget så stort som at skabe et andet menneske. Søvn er altafgørende og første prioritet hos mig.
  4. Jeg har lært, hvordan jeg kan sidde og ligge uden at belaste min krop, så jeg ikke får ondt. Tænk hvis alle lærte det hos deres jordmor. Så spørg hende. Det overraskede mig, da jeg fandt ud af at jeg ikke skal læne mig bagud, men sidde fremad.
  5. Vælger at arbejde sammen med ledere, der er cool og fleksible. Når jeg er åben, kan de være åbne og forstående. Det handler om at få elefanten ud af rummet, så vi kan fokusere på det, vi skal udrette sammen.

Gravide kvinder er normalt mere følsomme og mere trætte. Det er helt naturligt. Men hvis vi og omgivelserne tager hensyn, kan vi levere lige så god en præstation. Det kræver blot lidt omsorg og indsigt. Jeg har oplevet at mange af de mennesker, jeg arbejder sammen med, og som jeg arbejder for, har været 100% i stand til at forstå mig. De har taget hensyn, og ikke dømt mig ude, fordi jeg er gravid. Dem som har kigget skævt til maven, får bare ikke glæde af det, jeg kan bidrage med. Surt for dem. Jeg kan ikke ændre dem. Men jeg kan dele, hvad jeg har gjort. Ikke fordi at alle skal gøre som mig, men fordi det måske kan bruges til inspiration.

Mod til at lede

Hvad er god ledelse? Ledelse handler om mange ting. Blandt andet om at kunne sætte retning, at give andre plads til at performe og være den bedste version af dem selv, at få folk til at følge dig og at kunne regulere dine egne følelser.

På ‘Mod til at lede’- eventen, som var arrangeret af Heartbeats i samarbejde med Lederne og Mercedes Benz, gav Le Gammeltoft, Sine Bosse og jeg inspiration samt gode råd til de 60 ledere og ledelsesaspiranter, som var med. Interessant nok havde både Le Gammeltoft, Stine Bosse og jeg selv valgt at lægge vægt på det samme budskab. Vi havde alle tre forskellige historier og taktikker til, hvordan vi praktiserer disse værdier. Stine og Le ville måske også have formuleret denne artikel anerledes end jeg. Men hovedbudskabet stod klart.

Et vigtigt aspekt i god ledelse er, at du kan lytte til dig selv og regulere dine følelser. Uden det vil du ikke kunne høre og se andre – og så kan du ikke lede dem optimalt.

God ledelse

Et vigtigt aspekt i god ledelse er, at du kan lytte til dig selv og regulere dine følelser. Foruden det vil du ikke kunne høre og se andre, og så kan du ikke lede optimalt.

Blandt det publikum der var mødt op, var der mange, der faktisk kunne identificere sig med denne evne. De er måske bedre klædt på til at være ledere, end de umiddelbart selv tænker, og det ville jeg gerne gøre tydeligt for dem. Det giver mere mod til at lede. Ofte er selvtillid afgørende for, at vi kan være overbevisende som ledere. Den mest autentiske måde at styrke din selvtillid på er, at bygge videre på dét du allerede er god til.

Der eksisterer et misfortolket billede af at en stærk leder, som en der blot er god til at stille sig op på en ølkasse og sælge egne budskaber, og ikke nødtvendigvis lytter til andre. Det er også vigtigt, at kunne stille sig frem og vise retning som leder, men når vi ser på, hvad videnskaben dokumenterer som nogle af de vigtigste ledelsesegenskaber, er det;

  • at kunne læse andre, så man forstår hvad der virkelig sker blandt de mennesker man leder, og hvad der motiverer dem
  • at kunne regulere sine egne følelser, så man eksempelvis ikke bliver aggressiv overfor andre
  • at kunne mærke sig selv og have nogle strategier for hvordan man håndterer pres, så man kan levere en stabil indsats uden at gå ned med stress.

Du bliver en stærkere og mere modig leder ved, at stå ved dig selv. Det gør du ved at lytte godt efter, mærke godt efter og øve dig i hvilke strategier, der virker for dig og for dine omgivelser. Ingen af os var fantastiske ledere fra starten i vores første lederjob. Vi er helt sikkert også modigere i dag, end vi var, da vi startede ud – og vi øver os løbende på at gøre det endnu bedre.

Du bliver en stærkere og mere modig leder ved, at stå ved dig selv. Det gør du ved at lytte godt efter, mærke godt efter og øve dig i hvilke strategier, der virker for dig og dine omgivelser.

Jeg holder foredrag, coacher, rådgiver og underviser. Min vision er, at organisationer skaber langsigtet værdi, at alle ledere har et klart sind – og du vågner op med energi hver morgen.

Hvis du gerne vil opdateres, når jeg poster nye artikler og videoer, så skriv dig op på min mailingliste her. Din mail deles ikke med nogen, og det har fordele at være på listen. Blandt andet vil du modtage invitationer til events i Leaders Salon hvor du får ny inspiration i refleksion med andre ledere.

3 gode grunde til strategisk sundhed

Der er så meget usikkerhed om, hvordan og hvorfor virksomheder skal prioritere strategisk sundhed. Det er et svært felt at navigere i som leder, da man selvfølgelig ikke vil træde over de private grænser eller være formynderisk. Det kræver stor elegance at indføre. Her får du viden om, hvorfor det kan betale sig, at man selv og medarbejderne kan motionere på arbejdet, og du får tre gode grunde til at I skal indføre gode rammer for bevægelse og motion på arbejdspladsen samt ideer til ting i kan gøre her og nu.

Årets leder 2017 – ydmyg og sværvægter i digital organisation.

Ydmyghed er en egenskab, der ikke alene klæder en leder, men det skaber også stærkere ledelse. Ydmyghed er nødvendigt i en digital organisation, og skaber konkrete resultater i selv samme organisation. Årets Leder 2017 er et pragteksemplar og ligeledes en inspiration for andre ledere. Prisen gik til Niels Buus, som for mig ikke blot kan karakteriseres som en ydmyg leder, men også en digital sværvægter i organisation.

7 ting du gøre for at tage bedre beslutninger og minimere bias

Mange lederes beslutninger er styret af bias. Der findes ca. 200 forskellige former for bias. En bias er egentlig en beslutningsfejl. Det er en automatisk og ubevidst mekanisme i din måde at tage beslutninger på. Vi har alle et forskelligt niveau af bias, og de er også kontekst afhængige. Så på når du dribler med bolden på sportsbanen kan det være en slags bias, der påvirker dine beslutninger, og i salgsmøder har du nogle andre bias, som påvirker dine valg.

Dilemma i digital ledelse. Fokus vs. team-ånd

Fokus vs. team-ånd

Dilemma: En leder i et globalt virtuelt team sætter stor pris på at chatte med hendes team om løst og fast – privat og professionelt. Alt i en stor pærevælling. Hun gør det for, at de skal føle sig som et team – på tværs af distancen. Hendes medarbejdere føler sig nødsaget til at deltage, selvom det er svært for dem at lave noget konkret arbejde imens. Fordi der midt i en historie om hendes nye hus, kommer en vigtig besked i forhold til deres arbejde. Så hvis man ikke er med i hyggechatten, får man ikke afgørende professionel information.

Ligesom i andre globale tech-organisationer, er der nok at lave for medarbejderne. De har faktisk svært ved at følge med. Når de skal chatte, kan de ikke fokusere og koncentrere sig om arbejdsopgaver.

Fokus er en mental tilstand

De tager ca. 20 min for hjernen at blive fokuseret og komme i dyb koncentration. Det betyder, at man skal bruge 20 min mere på at komme i samme fokuserede tilstand, når man bliver afbrudt af en chat, en mail notifikation, en kollega eller en SMS. Desuden bruger det mentalt energi at blive afbrudt. Mentalt energi er ikke en udtømmelig ressource. Ifølge forskning fra Cambridge Universitet bruger din hjerne  ca. 20% af vores samlede daglige energiforbrug. 

Digital team-ånd

Distanceledelse er en ledelsesdisciplin, der sætter mange ledere på prøve, fordi der er mindre plads til den løse hyggesnak på et conference call eller en mail. Fordi det er hyggesnakken som binder folk sammen. Når vi ikke er sammen fysisk, mister vi også mange signaler fra hinanden. For ca. 90% af det vi siger, siger vi med kroppen. Lederen i et dilemma.

Digital ledelse

Digitalisering af vores arbejdsprocesser er en vej til øget produktivitet – men hvis vi ikke bruger vores værktøj rigtigt, falder vidensmedarbejdernes effektivitet. Menneskers evne til at koncentrere sig er faldende – blandt andet på grund af teknologiske forstyrrelser.

Flere og flere teams vil skulle arbejde sammen virtuelt, globalt, som dette team gør. Hvordan balancerer man som leder hyggechat og arbejdsro?

 

Jeg holder foredrag, coacher, rådgiver og underviser. Min vision er, at organisationer skaber langsigtet værdi, at alle ledere har et klart sind – og du vågner op med energi hver morgen.

Hvis du gerne vil opdateres, når jeg poster nye artikler og videoer, så skriv dig op på min mailingliste her. Din mail deles ikke med nogen, og det har fordele at være på listen.