Corona udfordrer ledere verden over. Lige nu ved vi ikke, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Er du agil som leder? Der er forskel på hvad, hvad der er god ledelse i rolige og sikre tider sammenlignet med ledelse i tider, der er usikre og i hastig forandring. Som executive coach, holder jeg mange foredrag om agil ledelse og coacher ledere i multinationale virksomheder, som Novo og Carlsberg i at være mere agile. Derfor vil jeg i denne artikel give dig indsigt i forskellen på adaptiv og tekniske problemer, fordi det ofte allerede er ved diagnosticeringen af problemstillingen, at man kan gå forkert i byen som leder, hvis man ikke er agil. Specielt, når der er usikkerhed omkring, i hvilken retning markedet og verdenen som sådan vil gå.

Jeg arbejder med meget kompetente mennesker gennem mit virke. Og de mennesker, som jeg coacher, er ledere i multinationale organisationer. Langt de fleste af disse ledere har meget høj faglighed, og det jeg kalder tekniske kompetencer. Det er netop det, der har gjort dem succesfulde og sikret dem den lederposition, de har i dag. Noget, der er repræsentativt for de fleste i denne gruppe af ledere.  

Vil du hellere læse artiklen på engelsk? Så kan du finde den her

Vi har et stort fokus på at lukke hullerne 

For mange ledere er minimering af risici og usikkerhed en vigtig del eller selve kernen i ledelse. Nogle gange bliver løsningen at hyre konsulenter, der kommer med en detaljeret step by step proces, som har det formål at lukke hullerne. Men til stor frustration virker det ikke altid – særligt ikke i denne tid. For ingen ved med sikkerhed, hvor tingene bærer hen i disse tider, og derfor kan det blive temmelig fejlslået at tage en teknisk tilgang til en udfordring, som rent faktisk er adaptiv.  Nogle gange er løsningen ikke at lukke hullerne, men at kigge dybt ned i dem sammen med sine medarbejdere. 

Så er din udfordring teknisk eller adaptiv? 

Der er forskel på en adaptiv og en teknisk udfordring. Derfor er det meget vigtigt at kunne skelne og forstå, hvordan de adskiller sig fra hinanden, så udfordringen kan blive løst, og forandringen kan ske. Her byder Ron Heifetz and Marty Linsky, forskere på Harvard University, ind med meget nyttig viden. De har identificeret to typer af udfordringer, når der skal ske forandringer. Disse er: adaptive og tekniske udfordringer.  

Adapativ eller teknisk udfordring
Der er forskel på adaptive og tekniske udfordringer. Det er meget vigtigt at forstå, hvordan de adskiller sig fra hinanden for at kunne lede på usikker grund, være agil, og dermed løse udfordringerne, så forandringen sker.

Kort sagt, en teknisk udfordring defineres som, at den kan løses ved en kendt process, hvorimod en adaptiv udfordring kræver udforskning og ny læring. Man kan skelne mellem udfordringer ved at stille sig selv spørgsmålet: “Står problem definitionen, løsningen og planen for implementeringen klart?” Hvis ja – så kan det være en teknisk udfordring. I modsætning til den adaptive udfordring. De opstår ofte, når der er skred eller usikkerhed i omgivelserne. Det kan være, når der er forandringer i markederne, når der er force major, sådan som vi oplever med Corona, eller når man er ved at blive disrupted. Her må der bruges tid på at udforske, hvad problemstillingen egentligt er. Prøve sig frem med nye løsninger og involvere de medarbejdere, der i praksis er tæt på problemstillingen i at løse den. Det kan kræve, at nogle skal arbejde uden for deres komfort zone – for både proces og indhold vil være nyt og uprøvet.  

De fleste af vores daglige udfordringer er en kombination af at være tekniske og adaptive. Derfor skal man huske, at det kun at tage en teknisk tilgang til et problem, ikke altid vil løse dine problemer. Måske har du allerede opdaget, at de samme udfordringer bliver ved med at komme igen. Det kunne jo være, at det ville ændre sig, hvis du er agil og prøver den adaptive tilgang af på problemstillingen. Hvad tror du, der kunne komme ud af det? Hvad er det værste, der kunne ske ved at prøve?  

Den adaptive tilgang – agil ledelse

Det at påtage sig den adaptive tilgang kræver ny læring og eksperimentering. Det kræver også, at handlingen skal ske i organisationen i stedet for at have en ekstern udbyder, der løser problemet. Her kræver det af lederen, at de kan udfordre og empower de mennesker i organisationen, som er tættest på problemet, så de kan udforske nye veje mod en løsning. De skal udvikle nye kompetencer og nye måder at opfatte og se problemet på. Det kan endda også betyde, at de skal udvikle nye mentale modeller. Se med her, hvor jeg forklarer om den adaptive tilgang.

Udfordring nr 1 – et agilt mindset.

Måden vi ser verdenen på, er gennem vores mentale modeller. Vi har alle unikke mentale modeller. Det er, hvad jeg kalder: programmeringen af din hjerne.  

Det sværeste er ikke at lære nye kompetencer og måder at se ting på, men det at aflære det, der plejede at være det rigtige at gøre. 

Prøv at forestille dig, at din hjerne er en computer – at du er født med en hard drive. Igennem hele din opvækst lærer du om verden. I begyndelsen er du udforskende og legesyg indtil du lærer, hvad der er rigtigt og forkert. Dette bliver dit første sæt af programmer. Men det slutter ikke med barndommen. Alle dine erfaringer, og særligt dit første vigtige job som leder, former, hvordan du løser udfordringer, og hvordan du er som leder. Disse erfaringer bliver til nye programmer. I den kontekst, hvor disse programmer blev lagret, gav de i allerhøjeste grad mening og de var sikkert det bedste at gøre. Men nu hvor konteksten har forandret sig, og du kører på autopilot, bliver spørgsmålet: “Er det, det rigtige program og tilgang, som du fører? Det sværeste er ikke at lære nye kompetencer og måder at se ting på, men det at aflære det, der plejede at være det rigtige at gøre. Hvad er den første af dine sandhed’er, som du kunne opgive for at kunne se verdenen på en ny måde og blive en endnu bedre ledere i disse tider med så stor usikkerhed?

Hvis du gerne vil følge med, når jeg skriver nye artikler, eller have invitationer til relevante events, så skriv dig på min mailliste her. Du er også meget velkommen til at skrive mig en mail på hello@josefinecampbell.com

Læs om Josefine Campbell foredrag om agil ledelse her.